OWK Logo

Korfbalvereniging OWK

KORFBALLEN DOEN WE SAMEN


DATA PRIVACY

Privacyverklaring

Privacyverklaring korfbalvereniging OWKDit is de Privacyverklaring van korfbalvereniging OWK, gevestigd te Oostwold gemeente Leek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40024508, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en hebben daarom in deze Privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze Privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens verzameld worden, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

 

Welke persoonsgegevens

 

Grondslag

 

Bewaartermijn

 

Ontvangers

                   

1

 Onderzoeken of u lid kan worden.

 

 Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 

 Aanmelden bij de korfbalbond: KNKV.

 

Bepalen onderscheiding bij 25 en 50 jaar bondslid.

 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Start en Einddatum lidmaatschap KNKV
 

 Uitvoering van de overeenkomst 

 

 Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u geen lid wordt, maar slechts voor een korte periode contact met ons heeft, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen zes maanden.

 
 • Bestuur
 • Ledenadministra-sie
                   

2

 Administratie

 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 

 Uitvoering van de overeenkomst 

 

 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna.

 Vervolgens zeven jaar alleen in financiële administratie.

 
 • Penningmeester
 • Ledenadministra-sie
                   

3

 Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, wedstrijdschema en uitnodigingen voor evenementen.

 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Postadres (bij ontbreken van emailadres)
 

 Toestemming

 

 Zolang als men aangemeld is.

 
 • Bestuur
 • Commissies
 • Trainers teams
 • Webmaster
                   

4

 Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

Hierbij valt te denken aan aanbiedingen van onze sponsoren die wij delen met onze leden en betrokkenen.

 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 

 Toestemming 

 

 Zolang als men aangemeld is.

 
 • Sponsor-sie
 • Communica-sie
                   

5

 Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 
 •  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
 

 Toestemming

 

 Iedere keer dat onze website bezocht wordt.

Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 

 
 • Webmaster
                   

6

 Ter benadering na beëindiging lidmaatschap.

Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis en bepalen van onderscheiding 25 en 50 jaar bondslid.

 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • begin en einddatum lidmaatschap KNKV
 

 Toestemming

 

 Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 
 • Bestuur
 • Ledenadministra-sie
      

Leden

Onder leden vallen conform ons Privacybeleid:

 • Spelende leden voor de bond in Sportlink bekend als Bondsleden
 • Steunende bondsleden voor de bond in Sportlink bekend als Bondsleden
 • Steunende leden voor de bond in Sportlink bekend als Verenigingsleden
 • Ereleden afhankelijk van situatie bekend bij bond in Sportlink als Bondslid of Verenigingslid
 • Kabouters (op moment nog niet opgenomen als Verenigingsleden in Sportlink)
 • Gaveboulers (op moment nog niet opgenomen als Verenigingsleden in Sportlink)

Betrokkenen

Onder betrokkenen vallen conform ons Privacybeleid:

 • Sponsoren (op moment nog niet opgenomen in Sportlink)
 • Club van 25 leden binnen Sportlink bekend als Verenigingsleden
 • Donateurs binnen Sportlink bekend als Relaties
 • Leveranciers e.d. (op moment nog niet opgenomen in Sportlink)
 • Andere functies en relaties van OWK-ers die geen OWK-lid zijn worden ook als relatie bestempeld (zoals bijvoorbeeld een niet lid zijnde teambegeleider).

Persoonsgegevens

Digitale online programma's en fysieke middelen die persoonsgegevens (kunnen) bevatten van ons, onze leden en betrokkenen:

 • Sportlink (ledenadministratie van de korfbalbond: KNKV)
 • Verenigingsdiensten van kv Antilopen (programma t.b.v. online aanbieden van wedstrijdzaken via website en herinneringmail)
 • Digitaal archief (aanwezig op archief harde schijf, planning in brandveilige opslag)
 • Papieren archief zoals oude clubbladen en ledenlijsten (planning in brandveilige opslag)
 • Harde schijf bestuur kv OWK
 • Website/Email via Host Mijn Domein
 • Social media (zoals: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) (Alleen indien toestemming)
 • Mijnalbum/We transfer (alleen indien toestemming delen van foto’s en video's)
 • Wedstrijdvideo (alleen via inlog bereikbaar)

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In voorgaande tabel is een overzicht opgenomen van de situaties waarin uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle interne en externe organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen Privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het Privacybeleid

De Vereniging past haar Privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per email, via de website en andere communicatiemiddelen te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       

Samantha Noordhof

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 37334318

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afdrukken