OWK Logo

Korfbalvereniging OWK

KORFBALLEN DOEN WE SAMEN


ONZE CLUB

Huishoudelijk Reglement

ALLE LEDEN VAN OWK WORDEN GEACHT HET ONDERSTAANDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT TE KENNEN!

Met het huishoudelijk reglement worden richtlijnen gegeven hoe binnen OWK met bepaalde zaken om wordt gegaan en wat van de betrokkenen verwacht mag worden.

Klik op onderstaande links om direct naar het juiste onderwerp te gaan:

Trainingen:

Teamindeling

Wedstrijden:

 

Overige zaken:

Teamkader

Communicatie

Financiën

Afmelden als lid

Nevenactiviteiten

Vrijwilligers

Handboek OWK

Trainingen

Voor aanvang van de competitie worden de trainingsmomenten voor de verschillende teams en het bijbehorende teamkader, bekend gemaakt. Afhankelijk van het team wordt er 1 of 2 keer per week getraind. 

Afmelden training

In principe zijn trainingen verplicht. Mocht het zo zijn dat een lid niet kan trainen, dan dient dit vroegtijdig te worden gemeld bij het teamkader. Contactgegevens zijn opgenomen op de betreffende teampagina.

Aanvang trainingen thuis in Oostwold

De (jeugd)leden dienen op de aanvangstijd van de training klaar te staan op het veld. Dit betekent dat als zij op het sportpark willen omkleden zeker 15 minuten voor de training aanwezig dienen te zijn. De trainingen vinden tijdens de veldperiode plaats op het sportpark Oostwold bij de Gaveborg van Oostwold. Ook wordt er getraind bij de thuislocaties (Leek, Zevenhuizen en Zuidhorn) van onze partners waarmee combiteams zijn gevormd. Ga voor de locaties en trainingstijden naar de betreffende teampagina voor een actuele stand van zaken.

Vervoer trainingen locaties buiten Oostwold

 • Het vervoer bij seniorentrainingen op andere locaties dan Oostwold, wordt verzorgd door de spelers en het teamkader van het betreffende team.
 • Het vervoer voor de jeugdtrainingen op andere locaties dan Oostwold wordt bij OWK verzorgd door de ouders en het teamkader van het betreffende team. In het wedstrijdprogramma op de OWK-site staat vermeld welke ouders dienen te rijden. Dit wordt vermeld voor de gehele periode m.b.t. 1e helft veld, zaal, 2e helft veld. Kan één van de aangegeven ouders niet rijden, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen, dan wel onderling te ruilen. Dit dient wel worden doorgegeven aan het teamkader van het betreffende team die het tevens doorgeeft aan het wedstrijdsecretariaat zodat dit ook online in het vervoerschema opgenomen kan worden. Contactgegevens zijn opgenomen op de betreffende teampagina.

Vertrektijd trainingen locaties buiten Oostwold

De (jeugd)leden dienen op de afgesproken vertrektijd voor de trainingen op andere locaties dan Oostwold, klaar te staan op het parkeerterrein van de Gaveborg van Oostwold.

Opzetten en opruimen materialen

Het klaarzetten en opruimen van materialen wordt gezamenlijk door de spelers en het teamkader gedaan. In veel gevallen wordt door het teamkader met de jeugd en senioren een aanvangstijd afgesproken die vroeger is, zodat gezamenlijk het materiaal klaargezet kan worden. Het teamkader ziet erop toe dat dit veilig, op de juiste plaats en netjes gebeurd.

Kleedkamers

Na trainingen dienen de teams de kleedkamers netjes en veegschoon achter te laten. Het teamkader ziet hierop toe.

Teamindeling

De indeling van de teams wordt gedaan door de TC in overleg met het Bestuur en de coach/trainer van de verschillende teams. De teamindeling voor de selectie wordt in het begin van het seizoen, na de selectieprocedure, bekend gemaakt. Dit wil echter niet zeggen dat teams gedurende het gehele seizoen ongewijzigd blijven. Selectieprocedures kunnen ook doorlopend plaatsvinden gedurende het seizoen.

De indeling voor de jeugd voor het nieuwe seizoen wordt aan het eind van het voorgaande seizoen bekendgemaakt. Dit gebeurd doorgaans door middel van een ouder-jeugdlid bijeenkomst waarin de indeling wordt toegelicht door het bestuur, OWK TC en de TC Combi.

Wedstrijden

Aanwezigheid op trainingen en wedstrijden en inzet zijn noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de competities.

Afmelden als speler voor wedstrijden

Senioren en jeugdleden dienen vroegtijdig, maar altijd uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de competitiewedstrijd, af te zeggen bij het teamkader. Contactgegevens zijn opgenomen op de betreffende teampagina.

Wedstrijdprogramma

Aan het begin van elke competitie (veld najaar, zaal en veld voorjaar) ontvangen de leden en betrokkenen, een link met het nieuwe wedstrijdprogramma. In dit programma, dat opgenomen is op de OWK-site, is alle wedstrijdinformatie zoals vervoer en ingeroosterde vrijwilligers opgenomen.

Het wedstrijdprogramma kan gedurende het seizoen wijzigen, houd zodoende de website van OWK altijd goed in de gaten. Hier staat altijd de meest actuele versie van het wedstrijdprogramma.

Verplaatsen wedstrijden

Hoewel het verplaatsen van wedstrijden zoveel mogelijk vermeden moet worden, kan het soms niet anders dat dit moet gebeuren om bijvoorbeeld een team compleet te kunnen laten starten. Het eventueel verplaatsen van een wedstrijd dient altijd, door het teamkader, vooraf besproken te worden met het wedstrijdsecretariaat. Verplaatsing van wedstrijden kan namelijk (vooral in de zaal) kosten met zich meebrengen. Lees de handleiding voor het verplaatsen van wedstrijden uit het OWK handboek: Verplaatsen wedstrijden zodat de juiste stappen worden genomen. Houd rekening dat kosten ten aanzien van verplaatsing van wedstrijden op verzoek van externen, in rekening worden gebracht bij de externe aanvrager.

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF-app)

Wedstrijden worden door het teamkader afgehandeld met de scheidsrechter met behulp van de DWF app. Meer informatie zoals registratie en handelswijze, zijn te vinden in het menu Trainers & Arbitrage: DWF: Digitaal Wedstrijd Formulier.

Uitleggen en opzetten velden en materialen

Tijdens de wedstrijddagen op het veld, dient de eerst spelende teams, zorg te dragen voor het eventueel leggen van de velden en opzetten van materialen. In de loop van de dag dient soms het veld in maat aangepast te worden, ook dit doen de teams en het teamkader zelf. Het teamkader ziet erop toe dat dit veilig, op de juiste plaats en netjes gebeurd.

Aanvangs- en starttijden wedstrijden

Vertrektijden en aanvangstijden van de wedstrijden staan vermeld op het ontvangen programma en op de OWK-site. Bij thuiswedstrijden betekent dit, dat de aanvangstijd de tijd is dat de spelers op het veld staan in korfbaltenue. De starttijd geeft de start van de wedstrijd aan.

Vervoer wedstrijden

 • Het vervoer bij seniorenwedstrijden op andere locaties dan Oostwold, wordt verzorgd door de spelers en het teamkader van het betreffende team. Dit kan met eigen vervoer zijn of in het geval van grote afstanden met busjes geregeld worden.
 • Het vervoer voor de jeugdwedstrijden op andere locaties dan Oostwold wordt bij OWK verzorgd door de ouders en het teamkader van het betreffende team. In het wedstrijdprogramma op de OWK-site staat vermeld welke ouders dienen te rijden. Dit wordt vermeld voor de gehele periode m.b.t. 1e helft veld, zaal, 2e helft veld. Kan één van de aangegeven ouders niet rijden, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen, dan wel onderling te ruilen. Dit dient wel worden doorgegeven aan het teamkader van het betreffende team die het tevens doorgeeft aan het wedstrijdsecretariaat zodat dit ook online in het vervoerschema opgenomen kan worden. Contactgegevens zijn opgenomen op de betreffende teampagina.

Vertrektijden wedstrijden

Vertrektijden voor de uitwedstrijden staan vermeld op het wedstrijdprogramma op de OWK-site. Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn. Tijdens het veld- en zaalseizoen wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein van de Gaveborg in Oostwold.

Reserve-stelling

Voor aanvang van het seizoen wordt onderling afgesproken voor welk systeem wordt gekozen. Er kan gekozen worden voor het doorvoeren van tactische wissels gedurende het seizoen of geprobeerd worden zo evenwichtig mogelijk iedereen te laten spelen. Welk systeem gekozen wordt is afhankelijk van de ambities en het overleg met het team.

Uitgangspunt bij de jeugd en breedtesport is dat waar mogelijk iedereen evenveel wedstrijden speelt. Tactische wissels kunnen plaatsvinden, dit is echter wel afhankelijk van de voor aanvang van het seizoen afgesproken aanpak. Vakanties, ziektes of afwezigheid zullen waar mogelijk meegenomen worden, maar gelden niet standaard als reservebeurt. Bij vragen of onduidelijkheid kan dit besproken worden met de coaches of de TC.

Vrijwilligersdiensten

Bediening van het scorebord en eventueel klaarzetten en opruimen van materiaal, wordt verzorgd door het op dat moment spelende team van OWK.

Bij de thuiswedstrijden in de zaal van OWK 1, wordt entree geheven. Bezetting van de kassa, de schotklok en het scorebord, is voor deze wedstrijden opgenomen in het wedstrijdprogramma.

Vrijwilligers voor het filmen, fotograferen en het registreren van het scoreverloop voor de wedstrijdverslagen, wordt door het betreffende teamkader zelf geregeld / ingepland.

Opruimen velden en materialen

Tijdens de wedstrijddagen op het veld, dienen de laatst spelende teams, zorg te dragen voor het opruimen van de eventuele lijnen en materialen. Afhankelijk van de leeftijd samen met hun teamkader. Ook dient soms tussentijds al een deel van het materiaal te worden opgeruimd.

Er blijven geen korven achter op het veld. De laatste van de dag zorgt tevens voor het afsluiten van de containers en het berghok. Het teamkader ziet erop toe dat dit veilig, op de juiste plaats en netjes gebeurd.

Kleedkamers

Na wedstrijden dienen de teams de kleedkamers netjes en veegschoon achter te laten. Het teamkader ziet hierop toe.

Overige zaken

Wassen

Het wassen van de wedstrijdshirts wordt zowel bij de senioren- als de jeugdteams gerouleerd. Het teamkader maakt een rooster voor het wassen van de shirts. Het is mogelijk dat hiervoor in een team gezamenlijk voor een ander systeem wordt gekozen.

Individueel wassen van de wedstrijdshirt wordt zeer afgeraden in verband met kleurverschil.

Verenigingstrainingspakken en -intrainshirts

Spelers met een verenigingstrainingspak en -intrainshirt, dienen er voor te zorgen dat deze schoon en heel blijft.

Deze verenigingstrainingspakken en -intrainshirts blijven van OWK en worden door het lid alleen gedragen, tijdens:

 • intrainen voor de wedstrijd (NIET tijdens de eigen training)
 • reserve-stelling
 • coache
 • het geven van trainingen
 • fluiten (intern en extern)
 • OWK-trainingsweekenden
 • dan wel andere momenten waarop OWK vertegenwoordigd wordt.

OWK verenigingstrainingspakken en -intrainshirts, zijn dus geen huispakken of trainingspakken/shirts die gedurende andere sporten of tijdens de eigen training gedragen worden!

Aan het eind van elk seizoen dient het verenigingstrainingspak en het -intrainshirt ook van de vereniging is, te worden ingeleverd.

In het geval men zijn/haar verenigingstrainingspak in zijn geheel of gedeeltelijk kwijtraakt, dient deze vergoed te worden.

Consumptiebonnen

Het teamkader ontvangt van OWK voorafgaand van het seizoen (veld 1e deel, zaal en veld 2e deel) consumptiebonnen zodat zij na hun training een kop thee of koffie kunnen nuttigen.

Zij ontvangen tevens consumptiebonnen voor de scheidsrechters van hun thuiswedstrijden.

Teamkader

Elk team heeft minimaal twee coaches/trainers die aangewezen zijn door het bestuur en de TC.

De selectie van OWK heeft tevens een teambegeleider. De teambegeleider heeft geen technische of tactische invloeden, maar neemt taken van de coach/trainer over. Daarnaast is de teambegeleider/ster er voor de spelers en kunnen de spelers met eventuele opmerkingen dan wel problemen bij de teambegeleider/ster terecht.

Het teamkader is als collectief verantwoordelijk voor het team en voor zaken met betrekking tot de wedstrijden. Zij houden elkaar op de hoogte van team- en spelerswetenswaardigheden en planningen, samenwerking en brainstormen om het gezamenlijke doel zo goed mogelijk te bereiken. Hoe de taken onderling precies verdeeld en gedeeld worden, bepaald het teamkader zelf.

Taken die van toepassing kunnen zijn:

 • begeleiding van de spelers voor tijdens en na trainingen en wedstrijden
 • opstellen van voorbereidingsprogramma
 • opstellen van trainingen en een jaarprogramma
 • opstellen van voortgangsrapportages of aandachtspunten
 • bijhouden van afwezigheid
 • opstellen van waslijst
 • opstellen van wedstrijdverslaglijst
 • toezien op vervoer en vervoersregeling
 • regelen van vrijwilligers voor filmen, fotograferen en registreren van score en wisselverloop voor wedstrijdverslagen
 • verzorging bij kleine blessures tijdens trainingen en wedstrijden (EHBO tas)
 • overleg met kantinevrijwilligers betreffende rust en thee/ranja
 • ontvangst scheidsrechter (wijzen kleedkamers en uitreiken consumptiebonnen)
 • minimaal half uur voor aanvang van de wedstrijd indienen van DWF
 • doornemen van opstelling in DWF met scheidsrechter
 • doorvoeren van wissels in DWF
 • afhandeling van de wedstrijd in DWF met scheidsrechter
 • appen van wedstrijduitslag, wedstrijdfoto en omschrijvende zin van de wedstrijd, naar communica-sie
 • toezien dat alle materialen opgezet en opgeruimd bij trainingen en wedstrijden
 • toezien dat er geen vuil(nis) achterblijft in de zaal of op het veld na trainingen en wedstrijden
 • toezien dat er geen OWK of spelers eigendommen worden vergeten
 • toezien dat de containers en het berghok na trainingen en wedstrijden op slot gaan
 • toezien dat kleedkamers veegschoon en netjes worden achtergelaten na trainingen en wedstrijden
 • kortom toezien dat iedereen zich aan het huishoudelijk reglement houd.

Communicatie

Het naar buiten brengen van het wel en wee van onze vereniging en vooral het up to date houden van deze gegevens via alle multimedia zoals de OWK-site, Facebook, Twitter en Instagram, is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Input naar communica-sie is zodoende erg belangrijk. De input dient echter wel z.s.m. tijdens of na een wedstrijd te worden gedeeld. Dit kan door het teamkader, maar ook een ouder of speler kan hiervoor gevraagd door het teamkader. Op deze manier houden we alles actueel en interessant voor de thuisblijvers en overige geÏnteresseerden.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging – groot én klein – voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat vergt aanpassingen aan ICT, interne procedures en contracten. Hoewel korfbalvereniging OWK al sinds 2008 een speciaal Privacybeleid heeft ten aanzien van het online plaatsen van persoonsgegevens zoals telefoonnummers en mailadressen, is dit voor deze wet niet voldoende. OWK is dan ook druk bezig met de verdere ontplooien en uitwerking van het Privacybeleid op basis van de AVG.

Leden dienen aan te geven wanneer hun gegevens en foto's e.d. niet (online) geplaatst mogen worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Toestemmingsverklaring. Op het OWK inschrijfformulier voor nieuwe leden in WORD en PDF is tevens de mogelijkheid geboden dit aan te geven.

Wedstrijdverslag

Het schrijven van verslagen voor de wedstrijden van het eerste team is verplicht en wordt gecoördineerd door het teamkader. Het verslag van OWK 1 dient tevens te worden verstuurd naar de diverse kranten in de regio en de webmaster van de OWK site. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overige OWK-teams kunnen ook een verslag of tekening maken voor de OWK-site. Het schrijven van het verslag wordt zeer op prijs gesteld. Inleveren kan via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De combiteams kunnen hun wedstrijdverslag of verslag van een teamevenement, indienen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna zal iemand zorgen dat elke vereniging hetzelfde bericht ontvangt om online te plaatsen. Op deze manier komt er geen verschillende en verwarrende informatie op de sites van de samenwerkende verenigingen.

Om het verloop van een wedstrijd na te kunnen gaan, is het bijhouden van een score- en wisselverloop handig. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van speciaal hiervoor aangeboden apps zoals bijvoorbeeld: Korfbalscout. Via de play store is deze gratis te downloaden en geeft ook nog andere mogelijkheden voor het teamkader en de vereniging.

Foto's en video's

Foto's en video's worden graag gedeeld via de OWK site en haar berichten. Stuur hiervoor de gemaakte beelden (in groot formaat, bij voorkeur geen Whats app formaat) per www.wetransfer.nl of de wetransfer app naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto's kunnen ook per Whats app gestuurd worden echter zijn deze dan alleen bruikbaar voor de sociale media, zodoende ontvangt communica-sie deze nadien als nog graag in groot formaat voor site en archief van OWK.

Website en sociale media

De website van OWK is www.kvowk.nl. Op de website vindt u alle actuele informatie. Tevens is OWK te vinden op Facebook, Twitter en Instagram.

Op Facebook kunnen sponsoren en (oud) leden vrienden worden om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Whatsapp

Binnen veel commissies en teams wordt handig gebruik gemaakt van Whats app. OWK zal in verband met de vluchtigheid van dit medium altijd officiële uitnodigingen en belangrijke informatie ook per mail versturen. Ten aanzien van Whats app groepen die betrekking hebben op OWK, geven we een paar tips:

Wees je bewust wat wel en niet kan. Dit heeft te maken met wetgeving, zoals b.v. de geheimhoudingsplicht, maar ook met omgangsnormen, persoonlijke normen en met eigen grenzen.

 • Spreek als groep het doel af waarvoor je Whats app gebruikt. Kader waarvoor je Whatsapp gebruikt duidelijk af, zodat belangrijke afspraken en boodschappen ook bij elke gebruiker overkomen
 • Whatsapp is handig en makkelijk maar niet veilig, deel geen privacy gevoelige informatie
 • Doe op Whatsapp niets wat je in de normale omgang ook niet met elkaar zou doen
 • Houd je aan de Nederlandse wet
 • Besef dat je vertegenwoordiger bent van jezelf, je team en van communiceert in een OWK omgeving
 • Twijfel je wat wel en niet kan, stem dit dan af met jouw teamkader of het bestuur van kv OWK
 • Soms is een belletje of persoonlijk contact, beter dan een Whats app, schroom niet, bellen of even met iemand een afspraak maken kan nog gewoon!

Deze gebruikstips zijn tevens van toepassing voor Facebookreacties, -tags en -berichten op de OWK facebook pagina.

Ledenlijst en persoonlijke contactgegevens

De ledenlijst met alle persoonlijke gegevens wordt in verband met de privacy niet meer verspreid onder de leden.

In verband met het Data Privacy van OWK wordt er zodoende alleen gebruik gemaakt van kvowk.nl mailadressen. Alle leden en betrokkenen met een functie zijn te bereiken via hun eigen OWK mailadres: (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Informatie dat naar het @kvowk.nl mailadres wordt gezonden wordt automatisch doorstuurt naar het specifieke Hotmail, Gmail of andere privé mailadres dat van het lid bij OWK bekend is. Het is zodoende belangrijk dat jouw actuele mailadres bij OWK bekend is.

Naast persoonsgebonden mailadressen maakt OWK gebruik van verzamelmailadressen zoals bijvoorbeeld Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zo is iedereen binnen de vereniging makkelijk te bereiken. Welke mailadressen in gebruik zijn is opgenomen onder: Mailadressen.

Financiën

Contributie

De meeste lidmaatschappen binnen OWK worden via automatische incasso geïnt. Voor alle overige gevallen stuurt de penningmeester van OWK een rekening. Zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de rekening dient deze voldaan te worden.

Boetes

Wanneer tijdens de wedstrijden een gele of rode kaart wordt gekregen. Dient het overtredend lid zelf de boete te voldoen. Hiervan ontvangt het lid bericht.

Afmelden als lid

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni (art. 18.1 van de statuten). Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal twee maanden. Dit in verband met de opzegging van leden bij de bond.

Beëindiging van het lidmaatschap dient zodoende schriftelijk te worden gedaan voor 1 mei. Wordt na 1 mei het lidmaatschap opgezegd, dan is het vertrekkende lid de jaarcontributie verschuldigd aan OWK. Bij het afmelden als lid dient het lid zijn verenigingstrainingspak en -intrainshirt in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat of wanneer dit niet mogelijk is bij een lid van het eigen teamkader.

Nevenactiviteiten

Binnen OWK kunnen gezellige nevenactiviteiten worden georganiseerd waar aparte deelnamegelden voor gevraagd worden.

Ook nevenactiviteiten om geld in te zamelen zijn nodig om onze vereniging gezond te houden. Hierdoor verwachten wij van onze leden en ouders van jeugdleden, dat zij vrijwilligerstaken op zich nemen zodat onze lidmaatschapsgelden zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

Vrijwilligers

Vanwege de grote en belangrijke rol die vrijwilligers spelen voor de gezondheid van onze vereniging, is het een onderwerp die door het bestuur zeer serieus wordt genomen. Gebaseerd op de visie over hoe vrijwilligers binnen OWK worden ingezet, is dit dan ook vastgesteld in het Vrijwilligersbeleid van OWK.

Om onze kleine vereniging bloeiend en gezond te houden, is het belangrijk dat alle leden en betrokkenen hun steentje bijdragen. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. OWK zal hiervoor iedereen dan ook regelmatig benaderen, om de mogelijkheden voor het invullen van vrijwilligerstaken up to date te houden. Op deze manier kunnen functies en taken sneller worden ingevuld.

OWK vindt het belangrijk dat leden en betrokkenen affiniteit hebben met hun vrijwilligerstaak en zal hiernaar altijd streven.

Handboek OWK: "Onze Waarborg voor Kwaliteit"

Het OWK handboek geeft inzicht in de organisatie binnen OWK. Met behulp van protocollen, handleidingen en hulpmiddelen, is er een standaard aanpak voor de diverse verenigingsactiviteiten en vrijwilligerstaken vastgelegd. Op deze manier waarborgt OWK, ook bij wisseling van functies, het wel en wee van korfbalvereniging OWK.

 

Verder willen wij iedereen erop wijzen dat bij ons

respect naar de scheidsrechter, coaches, trainers, tegenpartij, maar ook naar elkaar

heel hoog in het vaandel staat

kortom:

Behandel elkaar met respect.

Zie hiervoor ook: Gedragscode Omgang Arbitrage kv OWK


Vragen, suggesties of opmerkingen ?

Wij horen het graag

kv OWK

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken